Zvaničan naziv
Republika Peru
Državno uređenje
Republika predsedničkog tipa
Glavni grad
Lima
Šef države
Dina Boluarte (Dina Boluarte)
Ministar spoljnih poslova
Ana Sesilija Hervasi Dias (Ana Cecilia Gervasi Diaz)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1967. godine

Politički odnosi

Pored bliske saradnje SFRJ i R. Peru u okviru Pokreta nesvrstanih, povoljan uticaj na odnose imali su i poslovi Energoprojekta u Peruu. Između R. Srbije i R. Perua postoji interes za jačanje političkog dijaloga i saradnje u oblastima od obostranog interesa.
Tadašnji prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je 2. jula 2019. godine boravio je u poseti Republici Peru.

 

Ekonomski odnosi

U 2021. godini je ostvarena trgovinska razmena u vrednosti od 11,1 milion evra (naš izvoz 1,6 miliona evra i uvoz od 9,5 miliona evra). U 2020. godini razmena je iznosila 8,59 miliona evra (izvoz 3,94 miliona evra, a uvoz 4,65 miliona evra).

 

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji, potpisan 6.10.1971. godine (Dodatak sl. lista br. 6/76)

Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFR Jugoslavije i Vlade Republike Peru, potpisan 3.10.1980. godine (Međunarodni ugovori br. 3/1985)

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Peru o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša SRJ i nosioce diplomatskih ili specijalnih pasoša Republike Peru, potpisan 9.10.2002. godine (Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori br. 2/2003)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Buenos Ajresu koja nerezidencijalno pokriva Republiku Peru: http://www.buenosaires.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Peru u Budimpešti koja nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju: http://embaperu.hu

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs