Zvaničan naziv
UNIJA KOMORA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Moroni
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
24.11.1976.

Politički odnosi

Odnose Srbije sa Unijom Komora potrebno je dinamizovati u svim segmentima. Komori su među zemljama koje su priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti „Kosova" povukle 2018., što je još jedan gest prijateljstva koji karakteriše međusobne odnose.
Posete MSP dve države razmenjene su 2018.

 

Ekonomski odnosi

Potencijali ekonomske saradnje između Srbije i Unije Komora nisu još dovoljno iskorišćeni. O tome svedoči i dosta skromna trgovinska razmena, sa 19 hiljada evra uvoza u 2019. g. i 1000 evra uvoza u periodu januar-novembar 2020. g. U toku je sagledavanje mogućnosti za stvaranje pravnih okvira pojedinih oblika ekonomske saradnje.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o prosvetnoj i kulturnoj saradnji između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Islamske Federalne Republike Komori
Datum potpisivanja: 24.03.1984.
Datum stupanja na snagu: 17.06.1985.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Keniji koja iz Najrobija na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Uniju Komora: http://nairobi.mfa.gov.rs/cir/

Ambasada Unije Komora u Francuskoj koja iz Pariza na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Republiku Srbiju: http://www.ambassade-comores.com/

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs