VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu dozvolu daje Izrael.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Prelaze ka Zapadnoj obali u potpunosti kontroliše Izrael, osim u slučaju improvizovanog kontrolnog punkta ka Jerihonu, gde kontrolu vozila vrše pripadnici palestinskih snaga bezbednosti.
Prilikom prelaska na Zapadnu obalu, gotovo i da nema kontrole putnih isprava, koja je, s druge strane, pojačana prilikom povratka u Izrael, a koju vrši izraelska vojska.
Granični prelaz Rafah (jedini van teritorije Izraela) nalazi se pod kontrolom Egipta, koji, osim nadzora nad kretanjem ljudi i roba, jednostrano određuje njegovo radno vreme i prohodnost.
Administrativna pitanja u vezi sa boravkom na teritoriji Palestine, poput odobrenja boravka, u nadležnosti su Koordinacionog tela Ministarstva odbrane Izraela za komunikaciju sa Palestinskom upravom.
S obzirom da je za ulazak na teritoriju Zapadne obale nadležan Izrael jer se tamo stiže isključivo preko izraelske teritorije, dok je za ulazak na teritoriju Gaze nadležan Egipat, Palestina nije u mogućnosti da sprovodi viznu politiku prema drugim državama.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - Zbog pogoršane bezbednosne situacije u Državi Palestini, izazvane ratnim dejstvima, državljanima Republike Srbije se savetuje da se uzdrže od  putovanja u ovu zemlju.
Državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Državi Palestini se savetuje da prate instrukcije nadležnih organa civilne zaštite, koje podrazumevaju boravak u propisnom javnom ili kućnom skloništu tokom raketnog napada, odnosno ostanak kod kuće ili u hotelskom smeštaju dok javna bezbednost ne bude osigurana.
Srpski državljani zainteresovani za repatrijaciju iz Države Plestine, treba da se jave Ambasadi Republike Srbije u Kairu, Arapska Republika Egipat (http://www.cairo.mfa.gov.rs; serbia@serbiaeg.com; konzul@serbiaeg.com; telefoni + 202 / 2735-40-61,+ 202 / 2736-54-94,+ 202 / 2736-70-94), radi evidentiranja i davanja informacija o eventualnim mogućnostima za evakuaciju, ili drugom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, na čijem se jurisdikcionom području nađu tokom evakuacije.

Kontakti
Prilikom boravka u Palestini, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kairu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Palestinu, putem sledećeg kontakt telefona: +202 2736-0691 i elektronske adrese: konzul@serbiaeg.com i serbia@serbiaeg.com