VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu ući u Rusku Federaciju vazdušnim putem i to direktnim letom iz Beograda, kao i iz zemalja sa kojima je Rusija obnovila direktne letove (Velika Britanija, Tanzanija, Turska, Švajcarska, Egipat, Maldivi, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kazahstan, Kirgizija, Republika Koreja, Kuba, Japan, Sejšeli, Etiopija, Vijetnam, Indija, Katar, Finska, Azerbejdžan, Jermenija, Grčka, Singapur, Venecuela, Nemačka, Sirija, Tadžikistan, Uzbekistan, Šri-Lanka).
Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljanima Srbije koji u Rusku Federaciju dolaze drumskim putem ili iz zemalja sa kojima nije obnovljen direktan avionski saobraćaj neophodna je posebna dozvola za ulazak Kriznog štaba Ruske Federacije.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 30 dana, računajući i dane ulaska/izlaska iz Ruske Federacije. Prilikom ulaska obavezno je popunjavanje migracione karte koju treba nositi sa sobom i koja se prilikom izlaska iz Ruske Federacije vraća pograničnom službeniku. Po dolasku, obavezna je prijava boravka u roku od 7 radnih dana. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je minimum 6 meseci, a radi regulisanja boravka u RF minimum godinu i po dana.
Stranim državljanima, uključujući i državljane R. Srbije, bez obzira da li poseduju vizu ili ne, imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak, ulazak na teritoriju Ruske Federacije iz R. Belorusije drumskim putnim pravcima moguć je jedino preko međunarodnog graničnog prelaza Novi Jurkovići, tzv. „Tri sestre" (tromeđa RF, Belorusije i Ukrajine). Navedeno pravilo se ne odnosi na vozače kamiona koji poseduju TIR oznaku.
Ukoliko se u Rusku Federaciju ulazi radi zapošljavanja, školovanja, stručnog usavršavanja, lečenja na period duži od 30 dana, neophodno je pribavljanje vize u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu. Od 16.02.2015. godine vize se podnose preko sajta: http://visa.kdmid.ru .
Bez obzira po kom osnovu dolaze u Rusiju Federaciju, sa ili bez vize, stranci imaju obavezu striktnog poštovanja dozvoljenog boravka u Ruskoj Federaciji. U suprotnom, nadležni ruski organi uskraćuju izlazak iz zemlje pokretanjem administrativnog prekršajnog postupka i izriču novčanu kaznu (do 5.000 rubalja), a pogranični i migracioni organi ih uvode u registar lica kojima može biti zabranjen ulazak u Rusku Federaciju i do 5 godina.
Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja i posedovanje određene količine novca. Prilikom ulaska treba prijaviti iznose veće od 10.000 USD, kao i tehničku robu.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI:

Potpisan je bilateralni Sporazum o socijalnoj sigurnosti 2019. godine.
Ovim sporazumom omogućeno je obračunavanje i/ili spajanje penzijskog staža stečenog u R. Srbiji i/ili u Ruskoj Federaciji, odnosno pravo na isplatu davanja po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije, isplatu naknade u slučajevima povrede na radu i/ili profesionalnih bolesti i pogrebnih troškova u zemlji gde državljani zemalja potpisnica borave.

 

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Ne zahteva se posebna vakcinacija prilikom ulaska. Obavezna je konzumacija flaširane ili filtrirane vode za piće.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna, uz primetno povišen stepen bezbednosne kontrole i pojačane mere i aktivnosti ruskih organa bezbednosti. Povećano je prisustvo policije na stanicama metroa, aerodromima, železničkim i drumskim saobraćajnicama, kao i na turističkim lokacijama i u tržnim centrima.

TRANSPORT – Ruska Federacija ima dobro razvijenu mrežu drumskog, železničkog i avio saobraćaja. Saobraćajni centri su Moskva, Sankt-Peterburg, Soči, Ekaterinburg.
Najznačajniji aerodromi su: u Moskvi – Šeremetjevo, Vnukovo i Domodedovo, u Sankt-Peterburgu – Pulkovo, u Sočiju – Adler. Postoji veliki broj svakodnevnih linija sa svim stranama sveta, kao i veliki broj unutrašnjih letova.
Preporučuje se korišćenje metroa s obzirom na velike gužve u saobraćaju, kao i instaliranje mobilnih aplikacija za snalaženje po gradu i u gradskom prevozu. Pored toga, korisno je instalirati taksi aplikacije (UandexGo, Rutaxi, City) koje omogućuju uvid u fiksni iznos troškova prevoza. Tokom turističkog boravka u Ruskoj Federaciji upravljanje motornim vozilom moguće je sa vozačkom dozvolom R. Srbije, uz uslov njenog prevođenja na ruski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača ili međunarodnom vozačkom dozvolom u skladu sa Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju iz 08.11.1968. godine. U slučaju regulisanog stalnog boravka („Vid na žiteljstvo") vozačka dozvola R. Srbije postaje nevažeća po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole boravka, a zamena iste vrši se u skladu sa ruskim zakonodavstvom.

OSTALO – Nacionalna valuta je rublja (RUB). Plaćanje se može vršiti svim vrstama kreditnih kartica (visa, mastercard i dr.) ili gotovinski u nacionalnoj valuti. Zamena valuta može vršiti u menjačnicama, bankama ili u automatima.

Prisutna je velika raznolikost u kvalitetu smeštaja i cena usluga. Noćenje u prosečnom hotelu u Moskvi iznosi od 150 evra. Postoje lanci domaćih i stranih hotela i restorana, kulturna ponuda je veoma bogata i raznovrsna, ali su cene usluga visoke. Tržni centri i prodavnice rade svih sedam dana u nedelji od 10 do 22 časa.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Ruskoj Federaciji, za konzularnu pomoć i zaštitu građani se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Moskvi na broj telefona: + 7495 988-66-45 i putem elektronske adrese: konzularno.moskva@mfa.rs i ambasada.moskva@mfa.rs