VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljanima R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 30 dana, računajući i dane ulaska/izlaska iz Ruske Federacije. Prilikom ulaska obavezno je popunjavanje migracione karte koju treba nositi sa sobom i koja se prilikom izlaska iz Ruske Federacije vraća pograničnom službeniku. Po dolasku, obavezna je prijava boravka u roku od 7 radnih dana. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je minimum 6 meseci, a radi regulisanja boravka u RF minimum godinu i po dana.
Odlukom Vlade Ruske Federacije za državljane Republike Srbije uvedena je olakšica za dobijanje obične turističke vize do 6 meseci od 5. marta 2023. godine. Više nije neophodna uplata celokupnog aranžmana preko turističke agencije, odnosno nije neophodan putni vaučer, već samo potvrda o rezervaciji hotela, ili drugog smeštaja, koji se nalaze na jedinstvenoj listi RF klasifikovanih hotela, skijaških staza, plaža.
Stranim državljanima, uključujući i državljane R. Srbije, bez obzira da li poseduju vizu ili ne, imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak, ulazak na teritoriju Ruske Federacije iz R. Belorusije drumskim putnim pravcima moguć je jedino preko međunarodnog graničnog prelaza Novi Jurkovići, tzv. „Tri sestre" (tromeđa RF, Belorusije i Ukrajine). Navedeno pravilo se ne odnosi na vozače kamiona koji poseduju TIR oznaku.
Ukoliko se u Rusku Federaciju ulazi radi zapošljavanja, školovanja, stručnog usavršavanja, lečenja na period duži od 30 dana, neophodno je pribavljanje vize u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu. Od 16.02.2015. godine vize se podnose preko sajta: http://visa.kdmid.ru.
Bez obzira po kom osnovu dolaze u Rusiju Federaciju, sa ili bez vize, stranci imaju obavezu striktnog poštovanja dozvoljenog boravka u Ruskoj Federaciji. U suprotnom, nadležni ruski organi uskraćuju izlazak iz zemlje pokretanjem administrativnog prekršajnog postupka i izriču novčanu kaznu (do 5.000 rubalja), a pogranični i migracioni organi ih uvode u registar lica kojima može biti zabranjen ulazak u Rusku Federaciju i do 5 godina.
Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja i posedovanje određene količine novca. Prilikom ulaska treba prijaviti iznose veće od 10.000 USD, kao i tehničku robu.
VAŽNO: Imajući u vidu da su od momenta izbijanja sukoba u Ukrajini nadležni organi Poljske zabranili sve prelaske stranim državljanima koji iz pravca Rusije (Kalinjingrad) i Belorusije žele da preko kopnene/drumske granice uđu u Poljsku radi tranzita, preporuka je da se ulazak u Rusku Federaciju, kao i izlazak iz nje odvija preko teritorije Letonije.
Prelazak granice između Poljske i Belorusije za putnički saobraćaj obavlja se samo preko graničnog prelaza: Terespol – Brześć, dok je teretni saobraćaj dozvoljen samo za kamione koji su registrovani u Poljskoj, zemljama EU, EFTA i Švajcarskoj na prelazu Kukuryki – Kozłowiczy. Kamionima srpskih auto-prevoznika preporučuje se da iz Belorusije pređu u Evropsku uniju preko graničnih prelaza sa Litvanijom i Letonijom.
Ulazak u Poljsku odobrava se samo onim strancima koji imaju diplomatski pasoš ili regulisan boravak u Poljskoj (radna i studentska karta boravka ili viza), dok se ostalim strancima ulazak u Poljsku odobrava u izuzetnim slučajevima, a konačnu odluku o ulasku donosi isključivo nadležni dežurni šef granične policije prilikom dolaska stranca na konkretni granični prelaz.
Državljani Republike Srbije koji žele da se iz Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti vrate u Srbiju preko Poljske se mole da ne polaze na put pre nego što kontaktiraju Ambasade Republike Srbije u Varšavi, Moskvi ili Minsku. Putnici treba ambasadama da dostave  informacije o tome ko, kada i preko kojeg graničnog prelaza planira da uđe u Poljsku. Ambasada Republike Srbije u Varšavi, po dobijanju ovih informacija radi najave ulaska državljana Srbije na teritoriju Poljske. Međutim, najave nisu garancija da će im ulazak i tranzit biti automatski odobreni. Najava je samo molba poljskim organima da im se odobri ulazak, a konkretnu odluku o ulasku državljana Srbije u Poljsku donosi službenik granične policije koji bude pregledao dokumentaciju na samom graničnom prelazu između Poljske i Belorusije i Poljske i Kalinjingradske oblasti.
Izlazak svih stranaca iz Poljske Srbije prema Rusiji i Belorusiji nije zabranjen, ali se izuzteno teško obavlja zbog rigoroznih kontrola koje sprovode poljski organi.
Važno obaveštenje za međunarodne prevoznike o prelasku kopnenih granica Ruske Federacije: Svi granični prelazi iz Belorusije u Rusku Federaciju i obrnuto zatvoreni za međunarodni transport robe do daljnjeg. Imajući u vidu trenutnu bezbednosnu situaciju isključivo se preporučuje ulazak, kao i izlazak iz Rusije kopnenim putem iz Letonije ili Estonije.
Prema poslednjim informacijama ruskih nadležnih organa, a koju je potvrdila i kancelarija Međunarodne transportne organizacije (IRU) u RF, dozvoljen je prelazak građana (vozača) država Evroazijske ekonomske zajednice, Zajednice nezavisnih država, Turske, Irana i Kine na prelazu «Ezeriщe-Lobok».
U skladu sa Sporazumom između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Belorusije o međusobnom priznavanju viza i o drugim pitanjima u vezi sa ulaskom stranih državljana i lica bez državljanstva na teritoriju država potpisnica, tj.  Ugovorom o osnivanju savezne države (Minsk, 19.06.2020.), a koji je ratifikovan Federalnim zakonom RF br. 2-FZ od 27.01.2023. godine, kopnena granica između navedene 2 države ima tretman unutrašnjeg prelaza, koji isključivo čuvaju i kontrolišu pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti, te je ona namenjena samo za fizička i pravna lica iz Belorusije i Rusije.

SOCIJALNI SPORAZUMI:
Potpisan je bilateralni Sporazum o socijalnoj sigurnosti 2019. godine.
Ovim sporazumom omogućeno je obračunavanje i/ili spajanje penzijskog staža stečenog u R. Srbiji i/ili u Ruskoj Federaciji, odnosno pravo na isplatu davanja po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije, isplatu naknade u slučajevima povrede na radu i/ili profesionalnih bolesti i pogrebnih troškova u zemlji gde državljani zemalja potpisnica borave.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Ne zahteva se posebna vakcinacija prilikom ulaska. Obavezna je konzumacija flaširane ili filtrirane vode za piće.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna, uz primetno povišen stepen bezbednosne kontrole i pojačane mere i aktivnosti ruskih organa bezbednosti. Povećano je prisustvo policije na stanicama metroa, aerodromima, železničkim i drumskim saobraćajnicama, kao i na turističkim lokacijama i u tržnim centrima.

TRANSPORT – Ruska Federacija ima dobro razvijenu mrežu drumskog, železničkog i avio saobraćaja. Saobraćajni centri su Moskva, Sankt-Peterburg, Soči, Ekaterinburg.
Najznačajniji aerodromi su: u Moskvi – Šeremetjevo, Vnukovo i Domodedovo, u Sankt-Peterburgu – Pulkovo, u Sočiju – Adler. Postoji veliki broj svakodnevnih linija sa svim stranama sveta, kao i veliki broj unutrašnjih letova.
Preporučuje se korišćenje metroa s obzirom na velike gužve u saobraćaju, kao i instaliranje mobilnih aplikacija za snalaženje po gradu i u gradskom prevozu. Pored toga, korisno je instalirati taksi aplikacije (UandexGo, Rutaxi, City) koje omogućuju uvid u fiksni iznos troškova prevoza. Tokom turističkog boravka u Ruskoj Federaciji upravljanje motornim vozilom moguće je sa vozačkom dozvolom R. Srbije, uz uslov njenog prevođenja na ruski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača ili međunarodnom vozačkom dozvolom u skladu sa Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju iz 08.11.1968. godine. U slučaju regulisanog stalnog boravka („Vid na žiteljstvo") vozačka dozvola R. Srbije postaje nevažeća po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole boravka, a zamena iste vrši se u skladu sa ruskim zakonodavstvom.

OSTALO – Imajući u vidu objektivne teškoće u transferu novca na relaciji Republika Srbija – Ruska Federacija,  obaveštavamo o sledećem:
Pošta Srbije pruža usluge novčanih doznaka preko međunarodne poštanske uputnice, tzv. POSTCASH, kojom je omogućen transfer novca sa Ruskom Federacijom.
Ovo je trenutno jedina mogućnost za slanje i prijem novca u/iz Ruske Federacije preko Pošte Srbije.
Više informacija o ovoj usluzi, korisnici mogu naći na sledećem linku Pošte Srbije:
https://www.posta.rs/cir/stanovnistvo/usluga.aspx?usluga=finansijske-us…
Nacionalna valuta je rublja (RUB). Zbog aktuelnih sankcija uvedenih Rusiji, plaćanje se može vršiti samo gotovinski u nacionalnoj valuti ili svim vrstama kreditnih kartica  Ruske Federacije uz obavezno otvaranje računa kod ruskih banaka. Zamena valuta je ograničena i svodi se na zamenu stranih valuta za rublje. Kupovina deviza je limitirana i varijabilna.
Prisutna je velika raznolikost u kvalitetu smeštaja i cena usluga. Noćenje u prosečnom hotelu u Moskvi iznosi od 150 evra. Postoje lanci domaćih i stranih hotela i restorana, kulturna ponuda je veoma bogata i raznovrsna, ali su cene usluga visoke. Tržni centri i prodavnice rade svih sedam dana u nedelji od 10 do 22 časa.

Kontakti:
Prilikom boravka u Ruskoj Federaciji, za konzularnu pomoć i zaštitu građani se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Moskvi na broj telefona: + 7495 988-66-45 i putem elektronske adrese: konzularno.moskva@mfa.rs i ambasada.moskva@mfa.rs