Zvaničan naziv
Republika Haiti
Državno uređenje
Republika polupredsedničkog tipa
Glavni grad
Port-o-Prens
Predsednik Vlade
dr Ariel Anri (Dr Ariel Henry)
Ministar spoljnih poslova
Žan Viktor (Jean Victor Geneus)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1984. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su tradicionalno karakterisani zajedničkim članstvom u Pokretu nesvrstanih zemalja. Vlada Srbije uputila je pomoć Haitiju za saniranje posledica razornog zemljotresa koji je zadesio ovu karipsku zemlju u januaru 2010. godine, dok je MUP R. Srbije od 2007. do 2017. godine učestvovao u policijskim snagama UN na Haitiju – MINUSTAH.
Tadašnji MIP K. Žozef boravio je u Beogradu u oktobru 2021. godine, radi učešća na Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 60. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Tom prilikom realizovan je bilateralni sastanak MSP N. Selakovića i ministra Žozefa.
Nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Haiti u avgustu 2021. godine, Republika Srbija je uputila Haitiju donaciju posredstvom Međunarodne organizacije Frankofonije.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini zabeleženo je 216 hiljada evra izvoza i 29 hiljada evra uvoza. U 2019. godini zabeležen je izvoz u vrednosti od 10 hiljada evra i uvoz u vrednosti 60 hiljada evra.

 

Ugovorno stanje -

 

Kontakti

Komunikacija između Republike Srbije i Republike Haiti održava se posredstvom Ambasada sve države u Havani.

Ambasada Republike Srbije u Havani koja pokriva Republiku Haiti na nerezidencijalnoj osnovi: http://havana.mfa.gov.rs/

Ambasada Republike Haiti u Havani nema veb-sajt.

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs