Zvaničan naziv
KRALjEVINA HOLANDIJA
Državno uređenje
Parlamentarna monarhija
Glavni grad
Amsterdam
Šef države
kralj Viljem-Aleksandar (King Willem-Alexander)
Predsednik Vlade
Mark Rute
Ministar spoljnih poslova
Sigrid Kah (Sigrid Kaag)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1891. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi između dve zemlje su dobri. Holandski ministar inostranih poslova Stef Blok učinio je posetu Republici Srbiji 4. novembra 2019, što je sa naše strane ocenjeno kao podsticaj za dalje unapređenje saradnje. Holandski ministar inostranih poslova se pored tadašnjeg prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića sreo i sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i Jadrankom Joksimović, ministrom za evropske integracije.
Između ministarstva inostranih poslova dve zemlje održane su prve političke konsultacije na nivou pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju, u video formatu 14. januara 2021.
Obostrano je pokazana volja za uspostavljanje prakse redovnih političkih konsultacija.
Kraljevina Srbija i Kraljevina Holandija od 1899. imaju akreditovane šefove diplomatskih misija, najpre sa sedištem u susednim zemljama (holandska u Bukureštu, srpska u Londonu), dok je Kraljevina Holandija već 1891. imala generalnog konzula u Beogradu.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomski odnosi između dve zemlje su dobri, s tim što je izražen interes za njihovo dalje unapređenje. U periodu januar - novembar 2020. ukupna robna razmena je iznosila 715,85 mil. EUR (izvoz 333,86 mil EUR, a uvoz 381,99 mil. EUR). U 2019. robna razmena je iznosila 755,51 mil. EUR (izvoz 376,334 mil EUR, a je uvoz 379,180 mil EUR).
K. Holandija je na prvom mestu na listi zemalja sa najvećim ulaganjima u Srbiju, u periodu od 2010. godine do zaključno sa prvom polovinom 2020. godine, gde su prilivi po osnovu ulaganja Kraljevine Holandije iznosili 3,751 mlrd EUR. Holandija je u grupi od prvih 20 trgovinskih partnera, kako na strani izvoza, tako i na strani uvoza.
Holandske kompanije koje su najveći investitori u R. Srbiji su: Heineken, Royal Agrifirm Group, Exlrt d.o.o; VNB Knitting (tekstilna industrija, Grdelica), Woody World, Vahali (brodogradnja, Kladovo), Shipyard Kladovo, Roual de Heus (prehrambena industrija, Šabac), Affidea Diagnostics, Seveplant (prehrambena industrija, Kula).

 

Ugovorno stanje

Na snazi je 21 bilateralni sporazum, među kojima su najznačajniji:

Sporazum o konsolidaciji ugovornog stanja sa Kraljevinom Holandijom (28.2.2002),

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša (21.12.2006; SG RS-MU br. 102/07),

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Holandije o lukrativnoj delatnosti izdržavanih članova porodice diplomatskih i konzularnih predstavništava (7.6.2010; SG RS-MU br. 12/10),

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlada zemalja Beneluksa (Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Holandije) o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (25.1.2013)

Usaglašeni Zapisnik zajedničkog Srpsko-holandskog komiteta za međunarodni drumski transport (26.9.2019)

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Hagu: http://www.thehague.mfa.gov.rs/

Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu: https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/serbia/about-us/embassy-in-belgrade

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Odeljenje za Evropu, Tel: 011/306-82-74; E-pošta: oev@mfa.rs