Zvaničan naziv
ISLAMSKA REPUBLIKA MAURITANIJA
Državno uređenje
Islamska republika
Glavni grad
Nuakšot
Šef države
Mohamed Uld Šeik el Gazuani
Predsednik Vlade
Muhamed Uld Bilal
Ministar spoljnih poslova
Muhamed Salem Uld Merzug (Mohamed Salem Ould Merzoug)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1966. godine

Politički odnosi

Politički dijalog nije intenzivan, a bilateralni odnosi su nedovoljno razvijeni.
Tadašnji ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Z. Đorđević je u svojstvu specijalnog izaslanika predsednika Republike A. Vučića u avgustu 2019.godine učestvovao na inauguraciji novog predsednika Mauritanije Mohameda Uld Gazuanija.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomski odnosi dveju zemalja uglavnom se odvijaju kroz skromnu trgovinsku razmenu. U 2021. godini naš izvoz je iznosio 3.487.000 evra, a dok je uvoz bio 12.000 evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Islamske Republike Mauritanije
Datum stupanja na snagu:08.08.1967.

 

Kontakti

Link Ambasade Republike Srbije u Maroku koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Mauritaniju: http://www.rabat.mfa.gov.rs

Link Ambasade Mauritanije u Italiji, koja iz Rima nerezidencijalno pokriva Republiku Srbiju: https://www.ambamauritanieitaly.it/it/ 

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@maf.rs